0962 583 339 dietmoithienphu@gmail.com

QUY TRÌNH CƠ BẢN XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG XÂY DỰNG MỚI

QUY TRÌNH CƠ BẢN XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG XÂY DỰNG MỚI

1. Xử lý tường và nền móng công trình :

a. Nhà biệt lập không có tầng hầm :

- Xung quanh chân móng phía ngoài được bao bằng hào chống mối rộng 0,3m, sâu 0,4m, bơm 5 lít dung dịch cho 1m tới gồm 2 mặt của hào và đáy hào, cát lấp hào được trộn PMs100 với mức 6kg/m3.

- Dưới đáy đà móng rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2 trước khi đổ bê tông.

- Mặt tường phía trong, ngoài của tường dọc, tường ngang tính từ chân tường lên cao 1,2m, bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

- Nền tầng trệt trước khi lót gạch hay láng nền, từ chân tường dọc và cả chân tường ngang tính ra 0,3 m rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg và bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2.

- Tất cả khung bao cửa của các lầu đều được bơm dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn với mức 5 lít/khung bao.

- Tất cả bảng điện của các lầu đều được bơm 01 lít/bảng dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn trước khi đấu nối điện.

b. Nhà biệt lập có tầng hầm :

- Dưới đáy đà móng rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2 trước khi đổ bê tông.

- Mặt tường phía trong của tường dọc, tường ngang tầng hầm từ chân tường lên tới sàn bê tông tầng 1, bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

- Mặt tường dọc phía trong ngoài và hai mặt của tường ngang của tầng trệt tính từ chân tường lên cao 1,2m, bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

 - Nền tầng trệt trước khi lót gạch hay láng nền, từ chân tường dọc và cả chân tường ngang tính ra 0,3 m rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2.

- Tất cả khung bao cửa của các lầu đều được bơm dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn với mức 5 lít/khung bao.

- Tất cả bảng điện của các lầu đều được bơm 01 lít/bảng dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn trước khi đấu nối điện.

c. Nhà liên kế không có tầng hầm :

- Dưới đáy đà móng rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2 trước khi đổ bê tông.

- Mặt tường phía trong của tường dọc, hai mặt tường ngang tính từ chân tường lên cao 1,2m bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

- Nền tầng trệt trước khi lót gạch hay láng nền, từ chân tường dọc và cả chân tường ngang tính ra 0,3 m, rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2.

- Tất cả khung bao cửa của các lầu đều được bơm dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn với mức 5 lít/khung bao.

- Tất cả bảng điện của các lầu đều được bơm 01 lít/bảng dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn trước khi đấu nối điện.

d. Nhà liên kế có tầng hầm :

- Dưới đáy đà móng rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2 trước khi đổ bê tông.

- Mặt tường phía trong của tường dọc, tường ngang tầng hầm từ chân tường lên tới sàn bê tông tầng 1, bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

- Mặt tường phía trong của tường dọc, hai mặt tường ngang của tầng trệt tính từ chân tường lên cao 1,2m, bơm 02 lít/m2 dung dịch Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn trước khi khi tô tường hoặc trát bột trét.

- Nền tầng trệt trước khi lót gạch hay láng nền, từ chân tường dọc và cả chân tường ngang tính ra 0,3 m rải thuốc PMs 100 với mức 5m2/kg hoặc bơm thuốc Lenfos hay Agenda pha tỉ lệ theo chỉ dẫn với mức 5 lít/m2.

- Tất cả khung bao cửa của các lầu đều được bơm dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn với mức 5 lít/khung bao.

- Tất cả bảng điện của các lầu đều được bơm 01 lít/bảng dung dịch thuốc Lenfos hay Agenda pha theo tỷ lệ hướng dẫn trước khi đấu nối điện.

2. Hóa chất sử dụng :

Phòng trừ mối bằng loại thuốc chuyên dụng Lenfos, Agenda, PMs100 thuộc danh mục thuốc sản xuất do công nghệ của Đức được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép sử dụng, an toàn cho người và vật nuôi, thân thiện với môi trường, không làm ảnh hưởng đến việc thi công của bên A.

3. Thời gian bảo hành :

- Bảo hành 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn tất công tác xử lý phòng trừ mối cho công trình xây dựng.

- Trong thời gian bảo hành nếu có mối xuất hiện khách hàng thông báo cho chúng tôi chậm nhất 2h kể từ thời điểm nhận được thông báo, nhân viên kỹ thuật bên chúng tôi sẽ có mặt để xử lý và khách hảng không phải trả thêm phí nào khác.

 

© Bản quyền website thuộc về Công Ty CP Diệt Mối & Côn Trùng Thiên Phú

0962 583 339